Loading:0%

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ DU LỊCH

01.

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Chương trình đào tạo Trung cấp “Quản trị khách sạn” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như lễ tân, buồng, ăn uống và kiến thức, kỹ năng về giám sát.

02.

NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

Chương trình đào tạo Trung cấp “Nghiệp Vụ Nhà Hàng” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ nhân viên nhà hàng, bán hàng, quản trị sự kiện,tính toán giá thành, các nghiệp vụ quản lý, các nghiệp vụ là một nhân viên nhà hàng

03.

KỸ NĂNG CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Chương trình đào tạo Trung cấp “Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về món ăn Âu, Á, Hoa Việt, quản trị sự kiện,tính toán giá thành, các nghiệp vụ quản lý, các kỹ thuật quản lý về con người, tài sản, thực phẩm

CƠ HỘI CỌ SÁT

Được thực hành hơn 60% thời gian học tại trường

CÁC HÌNH THỨC THI

Hình thức kiểm tra hết hết môn học, mô đun

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Có việc làm ngay khi còn trên ghế nhà trường

Đăng ký xét tuyển ngay hôm nay

ĐỐI TÁC