Loading:0%

Liên hệ

Đăng ký xét tuyển ngay hôm nay

Cử nhân Thực hành quốc tế

0938 762 456 - 0938 361 456

tuyensinh@kent.edu.vn

Dự bị đại học quốc tế

0963 969 039

tuyensinh@kent.edu.vn

Các khóa chuyên viên quốc tế

0937 48 3969

tuvan@kent.edu.vn

Trung tâm anh ngữ KELA

0937 48 3969

kela.englishcenter@gmail.vn