Loading:0%

Chương trình:

Chương trình dự bị Đại Học Quốc Tế (IFC) / Giải toả nỗi lo điểm thi THPT khi Du Học cấp Đại Học

Cơ sở:

Tại trường đăng ký du học.

Thời gian:

Từ 6 tháng đến 9 tháng

Bằng cấp:

Bằng cử nhân theo chuyên ngành.

Chuyên ngành:

Có nhiều chuyên ngành được lựa chọn

Hình thức: 

Chương trình đào tạo dài hạn

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ (IFC)

- IFC (International Foundation Course) hay chương trình Dự bị Đại học Quốc tế là chương trình dùng xét nhận học sinh hoàn thành lớp 11 hoặc 12 Việt Nam vào chương trình Cử nhân Đại học các nước, có giá trị tương đương A-Level hoặc IB (International Baccalaureate).

Điều kiện tham gia

ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Đăng ký xét tuyển ngay hôm nay