Loading:0%

Quản trị

Những kiến thức, kỹ năng từ chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tiến trình hoạch định, tổ chức, kết nối nguồn lực và kiểm tra hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự bền vững và đạt lợi nhuận cao trong hoạt động kinh doanh. Tại Kent, khóa Quản trị doanh nghiệp đào tạo chuyên sâu kiến thức về quản lý trong lĩnh vực kinh doanh, trang bị kỹ năng về quản trị chiến lược và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay. Dưới sự định hướng của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, học viên nhanh chóng tiếp cận được phương pháp xây dựng chiến lược phát triển công ty và chiến lược kinh doanh có tính cạnh tranh cao trên các lĩnh vực kinh tế.

Đăng ký xét tuyển ngay hôm nay