Loading:0%

Dịch vụ

Chỉ số hài lòng của khách hàng chỉ bằng 1/10 kỳ vọng của các công ty. Trong khi đó, theo dự đoán của Walker Info, Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng sẽ thay thế giá cả và sản phẩm trở thành giá trị khác biệt của thương hiệu. Với xu thế này, ngày càng có nhiều công ty mong muốn cải thiện và nâng tầm dịch vụ chăm sóc khách hàng, nhưng câu hỏi đặt ra là: “Chúng ta phải làm như thế nào?”. Khóa học Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng tại Kent International College được thiết kế bởi các Chuyên gia hàng đầu về Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng tại Anh Quốc. Chương trình đã được công nhận và ứng dụng thực tiễn tại nhiều thương hiệu cao cấp tại khu vực Châu Á. Với giá trị thực tiễn và tính tương tác cao, khóa học mang đến bài học về Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng xuất sắc đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới; từ đó xây dựng tư duy chiến lược về Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng.

Đăng ký xét tuyển ngay hôm nay