Loading:0%

Chương trình đào tạo doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Quốc tế Kent cung cấp các chương trình đào tạo theo yêu cầu riêng của các doanh nghiệp và được tổ chức trên khắp mọi miền tổ quốc. Để triển khai các chương trình đào tạo một cách tối ưu và hiệu quả, Kent triển khai quy trình gồm 5 bước: 1. Tư vấn mục tiêu đào tạo chung; 2. Phân tích đặc điểm, nguồn lực của doanh nghiệp; 3. Thiết kế bài giảng khoa học và tối ưu, phù hợp với đặc thù nhóm đào tạo, kết hợp giữa giáo dục truyền thống và công nghệ hiện đại; 4. Triển khai chương trình đào tạo, không ngừng tiếp thu phản hồi của học viên để khóa học diễn ra thành công nhất; 5. Đánh giá sau đào tạo, giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để phát huy tối đa điểm mạnh cũng như giảm thiểu những điểm yếu của học viên.

Đăng ký xét tuyển ngay hôm nay