Loading:0%

Mã chương trình:

6340404

Cơ sở:

219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh,P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thời gian:

2 năm (6 học kỳ)

Bằng cấp:

Bằng Cử nhân thực hành Kent và chứng nhận NCFE Anh Quốc

Chuyên ngành:

Quản trị Kinh doanh

Hình thức: 

Chính quy

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành hấp dẫn các bạn trẻ năng động, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế của Việt Nam những năm gần đây. Việc tìm hiểu rõ về ngành Quản trị kinh doanh giúp bạn định hướng nghề nghiệp tốt hơn trước khi quyết định chọn ngành, chọn trường theo học. Chúng ta sẽ từng bước tìm hiểu qua tất cả những thông tin cần thiết, qua đó giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về ngành học này.

Điều kiện tham gia

ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Đăng ký xét tuyển ngay hôm nay