Loading:0%

Hàng không

Khoa Hàng không, thuộc Kent International College (KIC) có mặt tại Việt Nam năm 2018 tiên phong và dẫn đầu về đào tạo các lĩnh vực Đào tạo Quản trị kinh doanh vận tải hàng không, dịch vụ thương mại hàng không. Tính đến nay có 2 khóa sinh viên đang theo học.

Đăng ký xét tuyển ngay hôm nay