Loading:0%

Chương trình đào tạo

Chương trình Cử nhân Thực hành Quốc tế là chương trình đào tạo nổi bật của nhà trường với chuyên ngành thiết thực, chất lượng đào tạo quốc tế, bằng cấp đôi - nước ngoài và Việt Nam, chi phí tiết kiệm đến 70% so với du học tự túc.

Đăng ký xét tuyển ngay hôm nay